Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Radio Emisije

 

No1 Emisija Dajana i Jadranko  Sanita Jerković
No2 Emisija Mladen Filpović Crna gora Suvad Alagić
No3 Emisija Manjine Ivana Pirić
No4 Emisija o Mejri Secić Slobodanka Ristanić
No5 Emisija Manjine Mirsad Arnautović
No6 Emisija Manjine Admir Kadrić
No7 Emisija Manjine Miljana Djurdević
No8 Emisija Manjine Makedonka Miljana Djurdević
No9 Emisija Manjine Slobodanka Ristanić

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168