Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Pozitivne prakse projekta: „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“

Posljednji sastanak Upravnog odbora u sklopu projekta: „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“, organiziran je u Banja Luci 7. maja 2019. godine i zaključen sa završnim skupom.

Gdin. Drahoslav Štefanek, šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, čestitao je relevantnim sudionicima na uspješnoj implementaciji projekta. Podcrtao je važnost osiguravanja održivosti rezultata, te održavanja problema zaštite i promocije nacionalnih manjina na samom vrhu dnevnog reda relevantnih vlasti. Nadalje, istakao je potrebu za kontinuiranom komunikacijom i suradnjom svih bitnih sudionika, koja je i započela implementacijom ovoga projekta. Napokon je izrazio i zahvalnost Evropskoj uniji, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH te drugim sudionicima za njihovo aktivno učešće i izvrsnu suradnju.

Gdin. Želimir Lalić, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, istakao je da su ovakvi projekti važni ukoliko se ne želi asimilacija nacionalnih manjina u bh. društvo. Takođe je podcrtao važnost zajedničkog pristupa zaštiti nacionalnih manjina na nivou BiH.

Analiza Zakona o zaštiti nacionalnih manjina u BiH, koja je izrađena kroz projekat, podcrtala je da postoje pitanja koja nisu kompatibilna sa evropskim standardima, posebno visoki pragovi za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (kao na području jezika ili obrazovanja) i preporučeno je da se to promijeni.

Gdin. Vedran Ian Kjeldsen iz Vijeća Evrope, spomenuo je da je Grupa za koordinaciju nacionalnih manjina, koja je uspostavljena u okviru ovog projekta i kojom je predsjedavalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, vrlo važna platforma za diskusiju i da je pokazala svoj pravi potencijal kroz implementaciju projekta.

Projekat je povećao vidljivost nacionalnih manjina kroz sve planirane aktivnosti. Gradovi i opštine koji su imali grantove, organizirali su takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina, pripremili publikacije, dokumentarce, TV i radio emisije sa velikom medijskom pokrivenošću, sve sa ciljem povećanja svijesti o nacionalnim manjinama. Tokom završnog skupa, predstavnici iz Distrikta Brčko, Prijedora, Prnjavora, Sarajeva i Tuzle prezentirali su glavne rezultate koji su proistekli iz grantova.

Članovi Upravnog odbora komentarisali su da je dosta rezultata postignuto za mali vremenski period.

Projekat: „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, finansiran je od strane Evropske unije i Vijeća Evrope. Dio je zajedničkog programa: „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, koji implementira Vijeće Evrope.

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168