Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Na Sarajevskom filmskom festivalu projekcija filma „Kad nas je manje“

 

Sarajevski filmski festival ove godine bit će održan od 16. do 23. augusta, a predstavlja zajedničku platformu za filmski biznis čitave regije postavljajući visoke standarde u festivalskoj organizaciji, filmskoj promociji i prezentaciji u Jugoistočnoj Evropi.

Između ostalih, na festivalu će biti prikazan dokumentarni film koji je snimljen u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, a sudjelovat će i pripadnici romske nacionalne manjine iz Brčko distrikta BiH.

Dokumentarni film pod nazivom „Kad nas je manje“ prikazuje život nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kroz priče iz Brčkog, Prijedora, Prnjavora, Sarajeva i Tuzle.

Paralelno prikazuje život pripadnika nacionalnih manjina u ovim gradovima, ali i različite aktivnosti koje organiziraju njihove lokalne zajednice zahvaljujući sredstvima koja su osigurana kroz program „Horizontal Facility“. Cilj je promoviranje prava, kulture, tradicije i jezika nacionalnih manjina. Projekcija filma zakazana je za nedjelju, 18. augusta 2019. godine s početkom u 12.30 sati u kinu Cinema City Sarajevo. Projekt „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“ implementiran je od strane Vijeća Evrope, a finansiran od Evropske unije i Vijeća Evrope.

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168