Финансирано од Европске уније и Вијећа Европе

Веб сајт је сачињен користећи средства заједничког програма између Европске уније и Савјета Европе.  Становишта изражена у овом веб сајту ни на који начин се не могу схватити као мишљења која изражавају званична мишљења Европске уније или Савјета Европе.

Контакт инфо

Национално удружење „Петар Петровић Његош“
Контакт телефон: 065 918-933

Удружење „Македонац Вардар“
Контакт телефон: 066 288-191

Удружење грађана „Сједињене националне мањине“
Реиса Џемалудина 2
Контакт телефон: 049 236 090

Удружење грађана "Роми на дјелу"
Суљагића сокак
Контакт телефон: 061 943 168